Sherin Khankan. Foredragsholder, imam, forfatter og aktivist. Cand.mag. i religionssociologi og filosofi fra Københavns Universitet og specialiseret i nutidig islamisk aktivisme i Mellemøsten. Sherin lærte også arabisk på Københavns Universitet, Kairo og Damaskus Universitet og Islamisk åndelig pleje, Københavns Universitet. Udover sit virke som en imamah hos Mariam Moskeen, er Sherin også administrerende direktør for Exitcirklen – en NGO, der yder hjælp til personer, der udsættes for psykisk vold.

Som forfatter har Sherin udgivet “Islam og forsoning – en offentlig sag” (2006, Lindhardt og Ringhof, DK), “Muslimernes Islam – Religion-Kultur-Samfund” (2010, Pantheon, DK), “Paradis ligger under mors fødder” (2011, Haase & Søn, DK), “Women are the future of islam” (2018, Penguin Books, UK).

Aliah Ali. Imam og muslimsk feminist med baggrund i muslimsk familieret i Malaysia. Aliah tror på forenelighed mellem islam og menneskerettigheder og islam og kvinders rettigheder. Gennem sit arbejde hos Mariam Moskeen bringer Aliah spørgsmålet om muslimske kvinders rettigheder til den islamiske og retlige diskurs i Europa.

Amina Elmi. Dansk-somalisk digter og imam. Amina sigter mod at skabe opmærksomhed om islamisk tradition og dens historiske forbindelse til spiritualitet og kunst. Et andet mål er at skabe et rum med adgang til kvindelige stemmer med henblik på den klassiske tekstkanon og recitation af Koranen.

Hasib Nasiri. Filosof, foredragsholder og aktivist. Cand.mag. i Filosofi fra Syddansk Universitet og specialiseret i moderne islamisk politisk tænkning og religionsfilosofi. Hasib arbejder – bl.a. igennem sit virke som gæsteforlæser hos Mariam Moskeen – for at promovere Sufismen og islamisk humanisme igennem præsentation af en række kanoniske skikkelser, herunder Al-Ghazali (1058-1111), Jalal ad-Din Muhammad Rumi (1207-1273), Hafiz Shirazi (1315-1390), Mirza Abdul-Qadir Bedil (1642–1720) og Sir Muhammad Iqbal (1877-1938).

Som foredragsholder har Hasib forelæst om forskellige moderne politiske tænkere og ideologiske strømninger i de seneste 200 hundrede års islamisk historie på landets forskellige universiteter med afsæt i ideologiforskning.

Stefanie Vester Kelani Klint. Bestyrelsesmedlem, konvertit. Som konvertit og feminist håber Stefanie at kunne bidrage til et mere nuanceret syn på det at være muslim, ved at stille spørgsmålstegn ved den nuværende diskurs omkring Islam, både blandt muslimer og ikke-muslimer. Hun sigter efter at fremme anerkendelse og respekt for diversitet gennem sit arbejde i bestyrelsen. Ved siden af arbejdet i Mariam Moskéen, studerer og arbejder Stefanie indenfor klimaområdet og arbejder med børn og unge.