Mariam Moskeens vision er at implementere følgende 9 reformprincipper baseret på islamisk pluralisme:

  1. Muslimske kvinders ret til at være kvindelige imamer
  2. Muslimske kvinders ret til islamisk skilsmisse
  3. Muslimske kvinders ret til interreligiøse vielser
  4. En genlæsning af Koranen med fokus på lighed ml. kønnene
  5. At udfordre islamofobi og antisemitisme
  6. At promovere Sufismen og islamisk pluralisme
  7. At udfordre patriarkalske strukturer og læsninger af Koranen
  8. At anerkende retten til at være homoseksuel og muslim på samme tid
  9. At arbejde imod den globale pigeomskæring af kristne og muslimer (2 mio årligt)

7 ud af de 9 reformprincipper er allerede implementeret og en del af Mariam Moskeens hverdagspraksis.