Mariam Moskeens vision er at implementere følgende reform principper baseret på islamisk pluralisme:

  1. Muslimske kvinders ret til at være kvindelige imamer
  2. Muslimske kvinders ret til islamisk skilsmisse
  3. Muslimske kvinders ret til interreligiøse vielser
  4. En genlæsning af Koranen med fokus på lighed ml. kønnene
  5. At udfordre islamofobi og antisemitisme
  6. At promovere Sufismen og islamisk pluralisme
  7. At udfordre patriarkalske strukturer og læsninger af Koranen
  8. At beskytte minoriteters rettigheder og forebygge hadforbrydelser.